Beleid

Het beleidsfacet in onze vereniging is een eerder overkoepelend facet dat focust op alle ontwikkelingen en discussies inzake wetgeving, beleidskeuzes en rechtspraak inzake dierenwelzijn. In dit facet worden alle wetgevende initiatieven gaande van een verstrenging van de straffen op dierenmishandeling tot het uitschrijven van een Vlaamse dierenwelzijnscodex nauwlettend in de gaten gehouden, en met een kritisch oog bekeken.

Dierzaam poogt een platform aan te bieden om initiatieven om ons Vlaams dierenwelzijnsbeleid te optimaliseren bespreekbaar te maken. Eventuele relevante, recente en gepubliceerde rechtspraak die een frisse blik werpt op het dierenwelzijnskader zowel op Belgisch, Europees en internationaal niveau kan ook een plaats krijgen in dit facet. Zowel met betrekking tot gezelschapsdieren, industriedieren als wilde dieren wordt het wetgevend kader bekeken, maar ook nieuws m.b.t. proefdieren, circusdieren en dergelijke meer kan hier een plaats krijgen. Om dit facet vorm te geven worden voornamelijk blogposts geschreven en lezingen en debatten georganiseerd. Welkom!

Klaartje De Vuyst, facetverantwoordelijke beleid

  • Synthese: Dierenwelzijn in strafzaken – Anthony Godfroid
    Door Cato Van Herzele Dierenwelzijn en het rechtssysteem. Je staat er niet altijd bij stil maar hier komt dierenwelzijn steeds vaker aan bod. Meester Anthony Godfroid is advocaat, gespecialiseerd in dit topic. Met een talrijk aantal publicaties op zijn palmares (in o.a. Knack) kan gesteld worden dat meester Godfroid een echte passie heeft voor dierenwelzijn. […]

Maak een website of blog op WordPress.com