Wie zijn we?

Missie

Dierzaam.org is een organisatie die dierenwelzijn nauw ter harte neemt en beoogt kritisch na te denken over de huidige problematieken. Aan alle facetten van het dierenwelzijn wordt bij Dierzaam een platform geboden om hun stem te laten horen. Wij nemen niet zomaar een standpunt in, maar willen concreet in debat gaan met experts uit alle hoeken om een topic zoals ritueel slachten of proefdiergebruik genuanceerd te kunnen benaderen. Onze doelstelling is om actuele problemen op tafel te leggen en deze vanuit wetenschappelijk onderbouwde perspectieven open te trekken, om op die manier tot nieuwe inzichten te komen die uiteindelijk elke belangenhouder betrekken. Dierzaam.org deelt zich, om dit doel grondig open te trekken en elke stem een kans te geven, op in 5 facetten:

  • Dierlijke industrie
  • Gezelschapsdieren
  • Diergeneeskunde
  • Wilde dieren
  • Beleid

Elke problematiek die in de actualiteit opduikt raakt meestal aan meerdere facetten, maar om een topic in de diepte te kunnen bediscussiëren zal steeds een keuze worden gemaakt voor een bepaald facet. Gifballen in de duinen van Blankenberge raken immers niet alleen onze geliefde viervoeters, maar ook de wilde dieren uit de omgeving. Bovendien zijn voornoemde viervoeters niet bij iedereen even geliefd. Zo zie je maar – wij gaan op zoek naar elke nuttige mening die kan bijdragen tot een geïnformeerde blik op een bepaalde situatie.

Deze kritische houding beogen wij na te streven bij iedereen met een interesse in dierenwelzijn, via debatten, lezingen en workshops.

Visie

Dierzaam.org beoogt met een kritische blik eenieder die een belang heeft en die geraakt wordt in elke mogelijke dierenwelzijnsproblematiek een stem te geven, met als hoofddoelstelling om in dit debat het dier centraal te laten staan. Ook wetenschappelijke, ethische, economische, culturele, sociale, religieuze en politieke dimensies spelen een belangrijke rol in hoe we als samenleving het dierenwelzijn bekijken en daarom willen we de ratio’s verkennen van elk menselijk handelen inzake het welzijn van dieren. Wij geloven in stevig onderbouwde oplossingen, rekening houdende met de belangen van de dieren, maar ook met die van eenieder die belang heeft in een bepaalde situatie.

Maak een website of blog op WordPress.com