Dierlijke industrie

“De dierlijke industrie is het geheel van activiteiten die te maken hebben met de productie van dieren en dierlijke producten. Deze industriële activiteiten zijn gericht op het optimaliseren van de dierlijke productie met maximaal menselijk voordeel vaak ten koste van dierenwelzijn. Door deze activiteiten is de dierenindustrie zeer breed geworden. Deze industrie is onderverdeeld in drie grote gebieden: productie, toelevering en dienstverlening, en afzet en verwerking. Dieren worden er voor allerlei doeleinden gebruikt, zoals voedsel, kleding en versiering, gezelschap, werk, onderzoek en milieufuncties.

Er wordt veel aandacht besteed aan de consument en aan het zo betaalbaar mogelijk verkopen van producten, soms ten koste van het dierenwelzijn. Dit facet van Dierzaam wil de problemen die op dit gebied kunnen bestaan onder de aandacht van de consument brengen en de vorderingen van de verschillende actoren (boeren, supermarkten, veehouders,…) laten horen en zien.”

– Julia Kondrashova, facethoofd Dierlijke Industrie

Gezelschapsdieren

“Als het woord dierenwelzijn valt, wordt er snel gedacht aan de industrie dieren. Overigens zeer terecht, maar helaas zijn er ook op vlak van gezelschapsdieren nog veel inbreuken op dierenwelzijn. Het doel van dit facet is om meer bewust te maken en informatie te verspreiden over deze inbreuken. Een draagvlak creëren voor oplossingen kan pas als de kennis van de precieze problemen er is. Wij kijken vanuit het perspectief en de behoeften van een dier.

Hedendaags houden veel mensen honden, katten, knaagdieren, vogels of vissen. Alleen is er vaak niet geweten wat de basisbehoeften van deze dieren zijn en hoe je ze het best houdt. Hier willen wij als vereniging graag op in zetten. Wij willen ook laten zien dat bepaalde praktijken helemaal niet zo normaal zijn als soms gedacht of afgebeeld wordt. Een aantal voorbeelden hiervan zijn het houden van kortsnuitige rassen, het onbewust kopen van broodfokhonden, het houden van vissen in ronde kommen, het opgesloten houden van vogels in te kleine kooien, enzovoort. Voorgaande praktijken zijn voor ons verleden tijd omdat deze dierenwelzijnsproblemen met zich meebrengen.

We willen vooruit en tonen dat er betere manieren zijn om dit soort dieren te houden. Daarnaast willen we ook bepaalde fabels ontkrachten. Er wordt nog vaak gedacht dat katten graag alleen zijn en niet veel verrijking nodig hebben of juist dat ze zeker een soortgenoot nodig hebben. In realiteit is dit een complexer verhaal waar allereerst naar de behoeftes van elke individuele kat moet gekeken worden. Zoals je al kan lezen, zijn er bij elk dier andere nuances en behoeftes. Ons doel is een wetenschappelijk verhaal over te brengen en bewust te maken wat anders kan. Wil je al meer weten over het houden van een huisdier? Op de Vlaamse overheidssite https://huisdierinfo.be/ vind je al een mooi overzicht aan informatie.”

– Zoë Everaert, facethoofd Gezelschapsdieren

Diergeneeskunde

“Als er 1 persoon is die niet mag ontbreken wanneer men het heeft over dierenwelzijn, dan is het de dierenarts wel. Dit is dé ideale persoon die ons kan helpen om beter te begrijpen wat een dier nodig heeft en hoe het zich voelt. 

Met het facet diergeneeskunde willen we ervoor zorgen dat de opleiding die onze dierenartsen krijgen nog meer aandacht besteedt aan dierenwelzijn en het effect van bepaalde gebruiken op dierenwelzijn in vraag durft stellen. Zo trachten we samen met de faculteit Diergeneeskunde en haar studenten ervoor te zorgen dat de faculteit niet alleen als voorbeeld kan dienen voor de buitenwereld maar in de toekomst ook vooruitstrevend durft te zijn wat betreft dierenwelzijn.

Daarnaast willen we ons ook richten tot dierenartsen die al in de praktijk staan en samen met hen de knelpunten rond dierenwelzijn aanpakken. Zo willen we eigenaars informeren over wat het beste is voor hun dier maar ook een aanspreekpunt vormen voor deze dierenartsen en op die manier het debat rond dierenwelzijn gaande houden.”

– Lara Mestdagh, facethoofd Diergeneeskunde

Wilde Dieren

“De mens heeft, zonder het altijd te beseffen, ook een grote invloed op het dierenwelzijn van wilde dieren. Denk bijvoorbeeld aan hoe de inrichting van je tuin of de keuze om bepaalde bestrijdingsmiddelen al dan niet te gebruiken een positieve of negatieve impact kunnen hebben op het leven van de dieren in je buurt. Met wilde dieren doelen wij op alle dieren die niet als huis- of nutsdieren gehouden worden. Dit is dus zowel inheemse fauna (inclusief dieren die als pest beschouwd worden) als uitheemse fauna (zoals exoten en zoodieren) in het water en op het land.

Door in te zetten op educatie willen wij mensen informeren over welke producten, handelingen en activiteiten diervriendelijk zijn, en welke niet. Daarnaast willen we op zoek gaan naar manieren waarop het welzijn van deze groep dieren verbeterd zou kunnen worden. Er is nog veel ruimte voor verbetering, maar zelfs kleine veranderingen kunnen een grote impact hebben op het leven van de dieren om ons heen!”

– Yvana Van Kerckhove, facethoofd Wilde Dieren

Beleid

“Het beleidsfacet in onze vereniging is een eerder overkoepelend facet dat focust op alle ontwikkelingen en discussies inzake wetgeving, beleidskeuzes en rechtspraak inzake dierenwelzijn. In dit facet worden alle wetgevende initiatieven gaande van een verstrenging van de straffen op dierenmishandeling tot het uitschrijven van een Vlaamse dierenwelzijnscodex nauwlettend in de gaten gehouden, en met een kritisch oog bekeken.

Dierzaam poogt een platform aan te bieden om initiatieven om ons Vlaams dierenwelzijnsbeleid te optimaliseren bespreekbaar te maken. Eventuele relevante, recente en gepubliceerde rechtspraak die een frisse blik werpt op het dierenwelzijnskader zowel op Belgisch, Europees en internationaal niveau kan ook een plaats krijgen in dit facet. Zowel met betrekking tot gezelschapsdieren, industriedieren als wilde dieren wordt het wetgevend kader bekeken, maar ook nieuws m.b.t. proefdieren, circusdieren en dergelijke meer kan hier een plaats krijgen. Om dit facet vorm te geven worden voornamelijk blogposts geschreven en lezingen en debatten georganiseerd. Welkom!”

– Klaartje De Vuyst, facethoofd Beleid

Maak een website of blog op WordPress.com