De mens heeft, zonder het altijd te beseffen, ook een grote invloed op het dierenwelzijn van wilde dieren. Denk bijvoorbeeld aan hoe de inrichting van je tuin of de keuze om bepaalde bestrijdingsmiddelen al dan niet te gebruiken een positieve of negatieve impact kunnen hebben op het leven van de dieren in je buurt. Met wilde dieren doelen wij op alle dieren die niet als huis- of nutsdieren gehouden worden. Dit is dus zowel inheemse fauna (inclusief dieren die als pest beschouwd worden) als uitheemse fauna (zoals exoten en zoodieren) in het water en op het land.

Door via onze website en tijdens georganiseerde activiteiten in te zetten op educatie willen wij mensen informeren over welke producten, handelingen en activiteiten diervriendelijk zijn, en welke niet. Daarnaast willen we, in samenwerking met het facet beleid, de overheid aansporen om het welzijn van deze groep dieren niet te vergeten bij het voeren van hun beleid. Er is nog veel ruimte voor verbetering, maar zelfs kleine veranderingen kunnen een grote impact hebben op het leven van de dieren om ons heen!

– Yvana Van Kerckhove, facetverantwoordelijke wilde dieren